Thyesat Klasa 4

Njëhsoni: a) 3−4 5 dhe b) (7 12 +4 12)−(1−5 12) 20 poena ZHVILLIMI: Kontrolloi arsimtari: Nexhat Maçkaj Vlerësimi: 0-29 pika Jomjaftueshëm (1) 30-45 pika - Mjaftueshëm (2) 46-64 pika -Mirë (3) 65-85 pika - Shumë mirë (4) 86-100 pika -Shk ëlqyesh. Nxënësi _____ Kl. Shembulli 2. - Duration: 12:49. në këto klasa do mësoni mbledhje, zbritje, shumëzim, pjestim, numreat, ekuacionet etj. Vendosni përemrat vetorë kryefjalë: unë – ti – ai ( ajo) – ne – ju – ata ( ato). Ajo merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. One4Kids / Zaky - Muslim Cartoons Recommended for you. Teste matematike 4. Lidhje të shpejta. a) 14 5 4 5 b) gjithmon numr thyesor; ) gjithmon zero. Lënda mësimore: EDUKATË FIGURATIVE Muaji: Maj Klasa: IV Java-N or ve Dat a Njësitë mësimore i ve Ko lacio ni e 1 29 0 4 Veprat tridimensionale dhe arti industrial, fq. jep përfaqësime të një numri numrash (numër i plotë dhe / ose real);. PROVIM 8 2018 8 27. Plotpjesëtueshmëria 8. pdf] - Read File Online - Report Abuse. Added : 4 year ago teste matematike klasa e pare. Megjithate ai eshte ne gjendje te na tregoje me shume mbi kete pallat. Klasa 4 - Gjuhë amtare - Të verbrit dhe elefanti e - Mësimi. Paragrafi i fundit, fusha gravitacionale, nga buron Forca Gravitacionale, si Forcë e Tërheqjes së Gjithësishme, duhej trajtuar në fillim të kapitullit. Gjeni kete numer. Mësuese: Suada Vokshi. Mbledhja dhe zbritja e numrave dhjetorë 3 4 2 2 2 2 5 6 4 l 1 13. Thyesat – hyrje; Krahasimi i thyesave me emerues te njejte; Mbledhja dhe zbritja po rregullohen. 14, është trajtuar gabim. Shprehje me të katër veprimet. Ankica Duroviq, Përmbledhje detyrash nga matematika - për vitin e tretë të shkollave të mesme. 3 16 1 y 3. 9 Zbatime të shumëzimit - 4. Ajo merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. Sa kilometra kalon Betimi për 24 ditë?. Pjesëtimi i dy numrave të plotë nuk është gjithmonë numër i plotë në ato raste themi se kemi pjesëtim me mbetje. 64 = 16 25 = 0. ( Prosvetno dello, Shkup, 2008) Test nga matematika 1. Lënda : Emri dhe mbiemri: _____ Njehsoni shumën : 254 + 623 = 615 + 242 = 444 + 444 =. Mbledhja e numrave me mijeshe. 50 51 52 16,17/1/2014 Thjeshtimi i shprehjeve racionale. teste klasa e pare dhe e dyte View Online - Download. Thyesat - hyrje; Krahasimi i thyesave me emerues te njejte; Mbledhja dhe zbritja po rregullohen. Kompetencat matematikore që formohen përmes. Objektivat, konceptet e shprehitë kryesore sipas linjave e nënlinjave Synimi i programit të matematikës për klasën e dytë mishërohet në objektiva për secilën linjë apo nënlinjë. adhalia victoria nogueira carvalho. Një grua 40 vjeçare nuk e ka parë motrën e saj qe 4 vite. patricia nogueira carvalho. Duke zbatuar pohimin Bezu të caktohet mbetja gjatë pjesëtimit të polinomeve: a) b) c) Zgjidhja. The short adjectives - Anglisht - Klasa 4. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels!. Klasa 4 - Matematikë - Thyesat by Eduino E-Ucilnica. të tregoj të njejtë pjesë. Ne udhëtojmë me shpjetësi 260 kilometra në orë. VI Chez moi 28-03-2020. 1 20 (2 pik) 5. Shprehe vetinë e ndërrimit për mbledhjenTë shkruash numër natyror si numër dhjetor dhe të e numrave dhjetor. tautologji. Thjeshtimi i thyesave racionale. Mësimet falas nga matematika dhe detyrat e shtëpisë së matematikës. 2020 e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Njeriu dhe natyra - Mësimi: Përsëritje: Sistemi diellor dhe planetët. adhalia victoria nogueira carvalho. matematika 5. Títulos relacionados. Botimet shkollore ALBAS Gjuha shqipe 8 - Të portretizojë heroin epik, ndihmuar nga Harta e personazhit - Të sjellë argumente rreth tezës: "Odiseu - hero modern". Dhe nga dy thyesa me emëruesin e njejtë më emadhe është ajo që ka. 15 Raste të veçanta pjesëtimi Mësimi 4. This banner text can have markup. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. PLAN-PROGRAMI MESIMOR ORIENTUES I LENDES SE MATEMATIKES. Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emërues të njëjtë 8. Ndihmë e nevojshme !!! • Bretkosa ka nevojë për ndihmë! • Ai ka nevojë për ndihmën tuaj me disa thyesa. posted Oct 23, 2009, 12:21 AM by Erinda Mulgeci [ updated Dec 15, 2011, 4:38 AM] Matematika është mbretëreshë e shkencave. KLASA DHE PARALELET:I-5,6 FONDI JAVOR I ORËVE: 3 orë NUMRI I ORËVE NË VIT: 108 4 Barazimet dhe jobarazimet lineare. 01 = 1 100 = 1. Duke zbatuar li gjet e logj ikës të vër tetohet se g jykimi është. See what deshira retkoceri (deshiraretkoceri) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. Kendi rrethor; Rrethi jashteshkruar dhe brendashkruar trekendeshit; Kapitulli 6 – Ekuacione dhe sisteme. Your email address will not be. duhet tË mËsosh shumË qË tË dish pak. ˛e ˙ ˆ ˝˙ ˙˛ ˛ ˙ ˛$ ˛ ˛ ˙ ˆ ˝˙ ˙˛ ˙ ˘˘ ˛ ˛ $ ˙ e ˆ (12 13 13 12+= + (8 15) 12 8 (15 12)++=+ + 89 98⋅= ⋅ (7 5) 4 7 (5 4. Për shkak. 280 L Libër mësuesi për tekstin shkollor Matematika 3 · Libër mësuesi për tekstin shkollor Qytetaria 3 · Matematika 3. Figurat gjeometrike 11. Njohuri gjuhesore. - lidh raportin me thyesat dhe e shpreh me funksione lineare (p. FRACTION MATHS TLM & ACTIVITY for grade 4,5,6 BASIC AND TYPES OF FRACTION WITH MATHS PROJECT - Duration: 4:53. Kuptimi për numrin natyrorë. Naser Pajaziti Prof. afryka kazika (4) ed. VI Chez moi 28-03-2020. Część 4, podręcznik do szkoły podstawowej. (2 pike per çdo pergjigje te sakte = 4 pike. Klasa III – Shtëpia Botuese Albas Fletore pune Matematika 3. të tregoj të njejtë pjesë. Carrusel Anterior Carrusel Siguiente. - Gjysma, çereku, treçereku i figurave ose i një numri objektesh (me anë të mjeteve konkrete dhe të ilustrimeve). 82 = 41 50 = 0. Teste EDLIRA UPI SERVETE CENALLA. Të zgjerohen thyesat me faktorët e dhënë: a) 2 3 me 4 b) 5 7 me -3 c) 2 9 − me -4 d) 14 6 me 0. Dhe nga dy thyesa me emëruesin e njejtë më emadhe është ajo që ka. Një kujdes të veçantë i kushtohet paraqitjes praktike dhe grafike të thyesës. Klasa VI Gjuhë frenge. Test 1 Kapitulli I - Kuptimi i numrit Msimet: 1 14. Të din ti lexon dhe shkruan thyesat. Thyesat në vijën e shkallëzuar me numra 8. Koha: 40 minuta. Studentët, mësuesit, prindërit dhe të gjithë mund të gjejnë zgjidhje për. linjë të përmbajtjes si edhe përfshirja e kërkesave të tre niveleve të vështirësisë në raportet 2:2:1 (duke filluar prej nivelit minimal). Me fjalë tjera shprehja e trajtës apo a/b, ku a-ja quhet numërues dhe është numër i plotë kurse b-ja quhet emërues dhe është një numër i plotë i ndryshëm nga 0 quhet thyesë ose numër racional. 07/10/2018 Klasa XI Detyra për nxënës_11 Faton Hyseni Shkarkoni PDF: Ekuacionet eksponenciale Vërejtje : Secili nxënës duhet të zgjidh nga 2 nëndetyra nga gjithsej 5 detyra. Operacionet me vektorë 3. Zbatimi i translacionit 242. Domena e shprehjes racionale. Kompetencat matematikore që formohen përmes. gjuha klasa 4 bela. Sa vrima mund të hapin 5 puntorë për 10 ditë ?. - E plota e shprehur në thyesë psh. patricia nogueira carvalho. Trajtime mesimore te lidhura direkt me oren e mesimit. Kuptimi për thyesat Mësimi 5. Klasa e thjeshtë ka rendet I, II, III. Klasa VI TEST VLERËSUES: THYESAT Grupii 1. 16 = 4 25 = 0. Mblidh ose zbrit, perkatesisht. e Mesimi Klasa 3 - 3705 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat Kallxo. Bëjeni Share që të informoni shokët: Më poshtë kemi publikuar nje material orientues për Maturantët rreth përmbajtjes së Provimit të Matematikës, Matura 2020 Shkarkoje këtu – Përmbajtja e Tezës së Matematikës, Matura 2020 Testi i matematikës për Maturën Shtetërore 2019 u hartua në përputhje me kërkesat e programit lëndor. posted Oct 23, 2009, 12:21 AM by Erinda Mulgeci [ updated Dec 15, 2011, 4:38 AM] Matematika është mbretëreshë e shkencave. Te maten arritjet e rezultateve te te nxenit te nxenesve ne lenden e Matematikes per periudhen e dyte te vitit shkollor 2019-2020. Figurat gjeometrike 11. Mbledhja e thyesave me emërues të barabartë. Lexim dhe analize. Me fjalë tjera shprehja e trajtës Me fjalë tjera shprehja e trajtës a b {\displaystyle {\frac {a}{b}}} apo a/b , ku a -ja quhet numërues dhe është numër i plotë kurse b -ja quhet emërues dhe është një numër i plotë i ndryshëm nga 0 quhet thyesë ose numër racional. (2 pike per çdo pergjigje te sakte = 4 pike. Kryej pjestimet e thyesave, q hersi t jet thyes e pathjeshtueshme. Numrat deri ne 1000. Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të së tërës janë. TEST 5 Thyesat. Është i dobishëm për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët e fakulteteve të ndryshme, mësuesit dhe prindërit. educação infantil - pré-escola (4 e 5 anos) infantil ii. •Të paraqes të dhënat me anë të tabelave, shtyllave dhe t’i lexojë ato. Added : 4 year ago teste matematike klasa e pare. (1 pik) (1 pik) b) 4 12. 9 ∙ 4 + 5 = ____ 7 ∙ 5 – 20 Klasa e tretë III 6 6 12 12 2 10 6 16 9 3 3 6 3 4 7 4 2 5 6 2 5 2 4 8 3 0 7 5 0 8 4 4 2. Clissold, L. [email protected] Në barazimin a b -x= c d , е panjohura x njеhsohet me: x= c d - a b. All rights of this Teste Teste Matematike Klasa E Dyte - … file is reserved to who prepared it. Thyesat 1 5 1 5 2 10 hk urt 9. Njehso: 03,4 + 4,2; 56,37 + 2,8; 9,24 + 12. Shpejtësia v përhapjes së zërit në ( m/s. Kulture e te lexuarit. ueb ens fund lindalva teotonia nunes. 3 Rrumbillakimi i numrave 48 Numrat deri 8. Ndihmë e nevojshme !!! • Bretkosa ka nevojë për ndihmë! • Ai ka nevojë për ndihmën tuaj me disa thyesa. ( Prosvetno dello, Shkup, 2008) Test nga matematika 1. Mbledhja dhe zbritja me kalim dhe prishje të 10-ës fq. Pyetjet janë punuar nga Online Gjithçka. afryka kazika (4) ed. Testi 1 koha 45 min, klasa IV, mësuese Albana Brahja, thyesat; 32% -kryen veprimet me thyesat; - mbledh, zbret thyesat me emërues të njëjtë; U 8 U 9 U 11 U 12 U 10 U 13. e Mesimi Klasa 4 - 4638 Matematikë. 3320 Klasa 3 - Matematikë - Elementet e përbashkëta të. karta pracy. Krahasimi i thyesave; I. Lënda : Emri dhe mbiemri: _____ Njehsoni shumën : 254 + 623 = 615 + 242 = 444 + 444 =. linjë të përmbajtjes si edhe përfshirja e kërkesave të tre niveleve të vështirësisë në raportet 2:2:1 (duke filluar prej nivelit minimal). Krahasimi i thyesave 8. Títulos relacionados. Punë e pavarur ne FP. e Mesimi. 3 Thyesat në boshtin numerik 42 6. Llojet e thyesave-II. Llojet e thyesave -Ushtrime. Te maten arritjet e rezultateve te te nxenit te nxenesve ne lenden e Matematikes per periudhen e dyte te vitit shkollor 2019-2020. e Mesimi. See what deshira retkoceri (deshiraretkoceri) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. 5 8, 1 3 dhe 3 5 b. Klasa III – Shtëpia Botuese Albas Fletore pune Matematika 3. e Mesimi Klasa 3 - 3706 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat fq. Klasa 4 - SHOQERI - PUNA PUNESIMI PARAT TREGTIA. Unë ëndërroja me sy hapur. Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të së tërës janë. i orëve Data. Zbatimi i translacionit 242. Thyesat dhe matja e gjatësive 71 7. Kjo shkolle frekuentohet rregullisht nga rreth 250 nxenes. Kjo faqe administrohet nga Bedri Hajrizi. Në të janë të përpunuara të gjitha përmbajtjet të parapara me planet përkatëse mësimore për të gjitha drejtimet. jep përfaqësime të një numri numrash (numër i plotë dhe / ose real);. e Mesimi Klasa 4 - 4105 Gjuhë Amtare - Të verbërit dhe elefanti - Duration: 14:40. Këndet 2 5 1 5 3 10 nar 8. teste teste matematike klasa e dyte. com 5,856 views. 4 Merita Neziri 10:45 - 11:00 Leksiku dialektor te nxenesit e klases se paste peste per thyesat Pranohet Prof. 56 PËRMBAJTJA E PROGRAMIT DHE REZULTATET E PRITSHME • T'i kuptojë thyesat më të vogla dhe më të mëdha se një; thyesat që paraqesin të. a) 2 1 : 3 7 6 7 :6 (1 pik) b) (2. Shkruajme 4. Formimi i thyesave të barabarta 72 7. Krahasimi i thyesave 41. Mbledhja e vektorëve 145. Klasa: IX-2. Press alt + / to open this menu. Testet janë përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli Kuqi. Sara numrin 20 duhet ta zmadhojë 4 herë, në vend të asaj, ai e ka zmadhuar numrin 20 për 4. Në klasën e pestë Vihen re thyesat e barabarta dhe krahasohen thyesat e ndryshme. Për të pjestuar dy numra veprojmë njësoj si ne rastin e shumëzimit, vetem se ne fillim përmbysim thyesen e dytë, pastaj bëjmë shumëzimin. edukata ËshtË buka e. 23 April në 5:21 PD · Numrat dhjetore dhe thyesat dhjetore - Klasa 4A. e Mesimi Klasa 8 - 8099 Histori - Veprimtari praktike - Imperializmi, ndarja e. Kategoritë Nënkategoritë Zh P U Gj Totali mujor. 3 16 1 y 3. Matematika 3 kl. 9 = 9 10 = 0. e Mesimi Klasa 4 - 4105 Gjuhë Amtare - Të verbërit dhe elefanti - Duration: 14:40. arsimi ËshtË fytyra e mendjes. - shqip <--> gjermanisht - Kurse per pergaditje te testit Start Deutsch 1 brenda 2 jave!!! Kurse te Gjuhes Gjermane 3x ne jave nga 2 ore mesimi, si dhe kur intensive 6x ne jave nga 3 ore mesimi. Thyesat,numrat dhjetorë,përqindja 1) Prqindjet paraqiti si numra dhjetorë dhe thyesa: = 0. Numrat dhjetorë 12. Klasa 4 - Gjuhë amtare - Të verbrit dhe elefanti e - Mësimi. Simbolet në matematikë shërbejne për krijimin e termeve (shprehjeve) matematikore dhe lidhjen e tyre në forma më komplekse. com 5,856 views. Lidhja e lëndës së matematikës me fushat e tjera kurrikulare. Plotesoni kutite bosh me shifrat qe mungojne- numrat dhjetore, thyesat, perqindjet. e Mesimi Klasa 3 - 3653 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat - Duration: 9:07. Numrat e përzierë dhe thyesat më të mëdha se 1 - Eksplorojmë Situata me pica, kekë, pite etj. Njehso: 03,4 + 4,2; 56,37 + 2,8; 9,24 + 12. To find more books about ushtrime matematike te zgjidhura klasa 4, you can use related keywords : Ushtrime Te Zgjidhura Matematike Klasa 8, Ushtrime Matematike Klasa E 9 Te Zgjidhura, Ushtrime Matematike Te Zgjidhura Klasa 4, Ushtrime Matematike Klasa 11 Te Zgjidhura, Ushtrime Matematike Te Zgjidhura Klasa 12, Ushtrime Te Zgjidhura Matematike Klasa 12, Ushtrime Matematike Te Zgjidhura Klasa 6. Download Gjuha Shqipe 4 Ndajfolja Ushtrime mp3 music file. 3 Numrat nga 16 deri në 100 70 100 etj 10. 2 3 (2 pik) 1 2. Quiz Maker. 3 Ora, koha dhe veprimi 67 X 10. TEST KONTROLLI VJETOR LENDA:MATEMATIKE. Klasa 4 - Gjuhë amtare - Të verbrit dhe elefanti e - Mësimi. 1 Njësia mësimore: Thyesat vajza ka klasa ? Fillimisht numrin total të nxënësve 33 e ndajmë në 3 pjesë, marrim rezultatitn 11 që më pas 1. Besa Shahini RTSH Shkollë - Leksioni i biologjisë nga mësuese Kozeta Krimce (klasa 8-9) dhe Mirela Bega (klasa 10-12). Renditni thyesat e mëposhtme nga më e Nëse largohen 10 djem nga klasa, 4 12 D) 8 12. Gjatësitë në m, cm, mm 7. Tema: Thyesat e barabarta ku edhe kuptohet se cilat mund te jene thyesat e barabarta. Gjeni kete numer. Teścik on line nr 1 ze skali. Të din ti lexon dhe shkruan thyesat. në rresht ose, njëri nën tjetrin. 4 5 7 t or 7. Njohuri gjuhesore. Rezultatet e të nxënit: - Gjen shuma dhe prodhime sipas paraqitjeve të dhëna. Pjesëtimi i dy numrave të plotë nuk është gjithmonë numër i plotë në ato raste themi se kemi pjesëtim me mbetje. Përpunimi i të dhënave Përpunimi i të dhënave. Atdhe Hykolli. Gjatësitë në m, cm, mm 7. Klasa VI Gjuhë frenge. 07/10/2018 Klasa XI Detyra për nxënës_11 Faton Hyseni Shkarkoni PDF: Ekuacionet eksponenciale Vërejtje : Secili nxënës duhet të zgjidh nga 2 nëndetyra nga gjithsej 5 detyra. Sara numrin 20 duhet ta zmadhojë 4 herë, në vend të asaj, ai e ka zmadhuar numrin 20 për 4. 4 5 7 t or 7. të tregoj të njejtë pjesë. Home / Shqipëri / Cikli i ulët / Klasa IV / Matematika 4. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. See what deshira retkoceri (deshiraretkoceri) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. Thyesat dhe veprimet me thyesa. Krahasimi i thyesave 8. 16 Pjesëtimi me një numër treshifror Mësimi 4. Njohuri për Morfologji 6 Mbiemrat cilësorë - Të dallojë te grupet emërore të dhëna mbiemrat cilësorë mbështetur në tri veçoritë e tyre. Matematikë-Kl. jep përfaqësime të një numri numrash (numër i plotë dhe / ose real);. karta pracy nr 1 - ćwiczenia o skali - PROSZĘ WYKONAĆ DO 16. Gjeni kete numer. Ai shfaq fuqinë e detyrave interaktive, dhe u bën thirrje mësuesve ta kthejnë mbapshtë skriptën e klasave tradicionale-- t'iu japin nxënësve video për t'i shikuar në shtëpi dhe të. Me fjalë tjera shprehja e trajtës Me fjalë tjera shprehja e trajtës a b {\displaystyle {\frac {a}{b}}} apo a/b , ku a -ja quhet numërues dhe është numër i plotë kurse b -ja quhet emërues dhe është një numër i plotë i ndryshëm nga 0 quhet thyesë ose numër racional. 1 Numrat nga 10 deri në 20 68 Numrat 10. Është i dobishëm për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët e fakulteteve të ndryshme, mësuesit dhe prindërit. Sections of this page. Projekte në lënden e matematikes, e cila ndiqet në shkollat 9-vjecare, shkollat profesionale, gjimnazet dhe në universitet. Ato vendosën të takohen dhe t'i njohin fëmijët e nj… Read more Pyetje nga Biologjia - 10 pyetje. a) 14 5 4 5 b) gjithmon numr thyesor; ) gjithmon zero. 2 6 13 119 30 36 185 185 Lënda mësimore: Matematikë. FRACTION MATHS TLM & ACTIVITY for grade 4,5,6 BASIC AND TYPES OF FRACTION WITH MATHS PROJECT - Duration: 4:53. Shqipëri vs Slloveni ⠀(Kualifikuese Botërori 2014) ⚽️🏆⠀Ora 19:30 në Rtsh Sport⠀. TEST PER MATEMATIKE- 4 1. Shprehje me të katër veprimet. Pamiętaj, żeby nauczyć się podstawowych zależności między jednostkami, np. Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të së tërës janë. 17 = 17 100 = 0. Testet janë përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli Kuqi. rarl >>> DOWNLOAD Numrat romakë janë mësuar edhe sot e kësaj dite, dhe ato janë mësuar të emërtojnë Këtu numrat nga 1 në 9, nga 10 në 90 dhe nga 100 në 900 tregohen me shkronjat e alfabetit. Mbledhja e thyesave me emërues të barabartë. Përdorë simbole, fakte dhe procedura për zgjidhjet problemore që lidhen me numra thyesorë, dhjetorë dhe demonstron marrëdhëniet ndërmjet numrave, përzgjedh dhe zbaton strategji të përshtatshme për zgjidhjen e problemeve. Problema 62 VIII 8. Kategoritë Nënkategoritë Zh P U Gj Totali mujor. e Mesimi Klasa 4 - 4105 Gjuhë Amtare - Të verbërit dhe elefanti - Duration: 14:40. com 5,856 views. shfk "anton zako Çajupi" f. Ai shfaq fuqinë e detyrave interaktive, dhe u bën thirrje mësuesve ta kthejnë mbapshtë skriptën e klasave tradicionale-- t'iu japin nxënësve video për t'i shikuar në shtëpi dhe të. Burimet: Teksti, katrore te vegjel,3 qarqe te barabarte secili nxenes. Të din llojet e thyesave. Thjeshtimi i shprehjeve racionale U. teste teste matematike klasa e dyte. Trajtime mesimore te lidhura direkt me oren e mesimit. e Mesimi Klasa 3 - 3653 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat - Duration: 9:07. VI Chez moi 28-03-2020. guardar Guardar Plani Dhe Programi Klasa v Arsimi Joformal para más tarde. Photograph your local culture, help Wikipedia and win! From Russian матема́тика (matemátika). Thyesat në vijën e shkallëzuar me numra 8. 16,701 likes · 38 talking about this. Tema mësimore 6. Zbrthe n dy mnyra. Për sa është më I vogël numri që e ka fituar Sara nga numri I kërkuar? Nga prodhimi i numrave 35 dhe 2, zbrite prodhimin e numrave 17 dhe 4. Klasa: Pestë. Padėk ežiukui pasiruošti žiemai. 9 Zbatime të shumëzimit - 4. Ushtrime Te Zgjidhura Matematika E Avancuar 10 Pegi. Kategoritë: Cikli i ulët, Klasa IV, Shqipëri. All rights of this Teste Teste Matematike Klasa E Dyte - … file is reserved to who prepared it. Ata te cilet nuk ecnin ne anen e kundert te asaj rruge i denonte me te njejten shume te hollash, pa marre parasysh a ishin te denuarit shoket e tij, apo ndonje kusheri etj. e Mesimi Klasa 4 - 4105 Gjuhë Amtare - Të verbërit dhe elefanti - Duration: 14:40. -Njohuri fillestare për thyesa të barabarta p. 4 Qarkoni kryefjalët e foljeve me shkronja të zeza dhe nënvizoni. Thyesat 10. 5 8, 1 3 dhe 3 5 b. Ankica Duroviq, Përmbledhje detyrash nga matematika - për vitin e tretë të shkollave të mesme. Zbrit thyesat. - Zgjidhja problemore: Krahason thyesat me emerues te njejte ose thyesat me emerues shumefish te njeri-tjetrit si psh. Kategoritë Nënkategoritë Zh P U Gj Totali mujor. Funksioni thyesat ne emrues te njejt , me ndihmen e SHVP njehson. Zbatimi i translacionit 242. - E plota e shprehur në thyesë psh. Updated 6 Jan 2019. 4 Qarkoni kryefjalët e foljeve me shkronja të zeza dhe nënvizoni. Qëllimet e arsimit parauniversitar. 2020 9:00 1609 - Gjuhë amtare - Leximi i tekstit “Alfabeti i gjyshe Rozes” Matematikë 04. Kolegji Hasan Riza Pasha Official. Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi duhet të jetë në gjendje: 1. Negacioni Pjesa hyrse x Shënim i orës mësimore Det: Krahasoni thyesat a) 6 4 6 3 dhe b) 7 4 5 3 dhe Përfu ndim i Angazhim I detyrave të shtëpisë. Matematika gjithmon me ju. Lidhja e lëndës së matematikës me temat ndërkurrikuare. RTSH Shkollë – Leksionet e matematikës nga mësuesit Solita Xhanaj (klasa 6-8) dhe Xhevdet Reka (klasa 9-12). e Mesimi Klasa 3 - 3653 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat - Duration: 9:07. Teste Matematika II - Scribd test. e a klasa Përsërit'a e léndès n a klasa V-të Bashkêsia dhe elementi Barazimi i bashkësive Plotêpjesêtueshmêria me 2, 4 dhe 5 Ushtrime: Plotë 'esëtueghmêria me 2, 4 5 Thyesat tê barabafla Zgjerimi dhe thjeshtimi Ushtrime: Zgjerimi dhe thjeshtimi. duke lexuar detyrat të zgjidhen. 2020 e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Njeriu dhe natyra - Mësimi: Përsëritje: Sistemi diellor dhe planetët. Këndet 2 5 1 5 3 10 nar 8. Shpejtësia v përhapjes së zërit në ( m/s. Photograph your local culture, help Wikipedia and win! From Russian матема́тика (matemátika). Thyesat – hyrje; Krahasimi i thyesave me emerues te njejte; Mbledhja dhe zbritja po rregullohen. Formimi i thyesave të barabarta 72 7. Mësimet falas nga matematika dhe detyrat e shtëpisë së matematikës. Szkolni przyjaciele. edu is a platform for academics to share research papers. -E plota e shprehur në thyesë p. Të din ti lexon dhe shkruan thyesat. Ekuacioni është y = 4 5 x) - kthen përqindjen në thyesë ose numër dhjetor, duke e interpretuar këtë me 9. Qëllimi i programit të matematikës. 3652 - Matematikë - Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie by MASHTI. Veprimet me thyesa; anasjelltas, - kryeju00eb veprimet themelore me numra [Filename: Matematike_klasa_VI. Paragrafi i fundit, fusha gravitacionale, nga buron Forca Gravitacionale, si Forcë e Tërheqjes së Gjithësishme, duhej trajtuar në fillim të kapitullit. Klasa I-1 I-2 I-3 I-4 Lënda Matematikë Tema MATEMATIKA LOGJIKE DHE BASHKËSITË Njësia mësimore Kuptimi për gjykimin. Krahasimi i thyesave 8. Mblidh ose zbrit, perkatesisht. E shënon përgjigjen gjatë pjesëtimit me 2, 4, 5, 10 ose 100, si numër të përzier ose numër dhjetor. Nxënësi _____ Kl. Te kryeje shnderrime te shprehjeve algjebrike,te dalloje monomet dhe polinomet,te kryeje veprime me thyesat algjebrike. 4 Botimet shkollore Albas. Mbledhja dhe zbritja -. e Mesimi Klasa 3 - 3705 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat Kallxo. Numrat thyesorë (racional) Nxënësi: Identifikon thyesën si herës të dy numrave natyrorë, numëruesit dhe emëruesit; Paraqet thyesat si pjesë të tërësisë; Dallon llojet e thyesave, të rregullta, të parregullta dhe numrat e përzier; Identifikon thyesat e barabarta, zgjeron dhe thjeshton thyesat Shndërron thyesat e parregullta në numra të përzier dhe anasjelltas; Cakton. KLASA e VII-të/9 vjeçare TEMA MËSIMORE Thyesat. - Duration: 12:49. Në përgatitjen për përmbushjen e objektivave të këtij programi nxënësi do të përdorë tekstet mësimore të lëndës së matematikës të ciklit të mesëm të ulët (klasa 6-9). Thyesat - Shkrimi i thyesave 1/2;1/3;3/4. Szkolni przyjaciele. e Mesimi Klasa 3 - 3652 Matematikë - Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie Kallxo. TEST 10 Pjestimi. Padėk ežiukui pasiruošti žiemai. Moseley, J. Te zgjidhin ekuacione dhe inekuacione te grades se pare me nje ndryshore,ekuacionet ne trajte prodhimi,sisteme ekuacionesh dhe problema me sisteme ekuacionesh. 64 = 16 25 = 0. Shndërrime të shprehjeve shkronjore 4. Projekte në lënden e matematikes, e cila ndiqet në shkollat 9-vjecare, shkollat profesionale, gjimnazet dhe në universitet. e Mesimi Klasa 3 - 3705 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat Kallxo. Testi Ekstern kl. 2 6 13 119 30 36 185 185 Lënda mësimore: Matematikë. Thyesat e barabarta 3 9 Të evidentojnë thyesat e barabarta duke i ilustruar konkretisht. Barazia e. Krahasoni thyesat: a. 3652 - Matematikë - Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie by MASHTI. 2 Problema me skema dhe fjalë 45 8. Klasa 4 - SHOQERI - PUNA PUNESIMI PARAT TREGTIA. Kolegji Hasan Riza Pasha Official. Numrat deri ne 1000. 7 8 3 20 Kulture e te degjuarit dhe te folurit. Këndet 2 5 1 5 3 10 nar 8. Lexim dhe analize. Gjeni kete numer. Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emërues të njëjtë 8. Kuptimi i shprehjeve shkronjore 4. 17 = 17 100 = 0. Të përshkruaj llojet e thyesave. Funksioni thyesat ne emrues te njejt , me ndihmen e SHVP njehson. V-KEMBRIXH VITI SHKOLLOR 2015/16 Page 2 Rradhiti thyesat prej më të voglës deri te më e madhja: 73,95,156,92 Klasa e njësheve përbëhet nga rendet vijuese: Në cilin varg numrat janë të rradhitur sipas madhësisë, duke filluar nga më I vogli: 742, 624. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels!. Zbatimi i translacionit 242. e Mesimi Klasa 3 - 3705 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat Kallxo. Klasa 4 - SHOQERI - PUNA PUNESIMI PARAT TREGTIA. Kompetencat matematikore që formohen përmes. 2010 KLASA Vi. To find more books about ushtrime matematike te zgjidhura klasa 4, you can use related keywords : Ushtrime Te Zgjidhura Matematike Klasa 8, Ushtrime Matematike Klasa E 9 Te Zgjidhura, Ushtrime Matematike Te Zgjidhura Klasa 4, Ushtrime Matematike Klasa 11 Te Zgjidhura, Ushtrime Matematike Te Zgjidhura Klasa 12, Ushtrime Te Zgjidhura Matematike Klasa 12, Ushtrime Matematike Te Zgjidhura Klasa 6. Mbledhja e thyesave me emërues të barabartë. Ora e matematikës klasa 3A. Te maten arritjet e rezultateve te te nxenit te nxenesve ne lenden e Matematikes per periudhen e dyte te vitit shkollor 2019-2020. Për sa është më I vogël numri që e ka fituar Sara nga numri I kërkuar? Nga prodhimi i numrave 35 dhe 2, zbrite prodhimin e numrave 17 dhe 4. Është i rëndësishëm edhe. Thyesat në vijën e shkallëzuar me numra 8. Shkruajme 4. Thjeshtimi i shprehjeve racionale U. Tema: Krahasimi i thyesave Nga thyesat më numërues të njejte më e madhe ështëajo që ka emëruesin. (1 pike per çdo pergjigje te sakte = 7 pike. e-Mësimi Klasa 5 Lënda: Matematikë Mësimi: Përcaktimi i pjesës së një tërësie Rezultati i pritur: Kuptojë thyesat më të vogla dhe më të mëdha se një; thyesat që paraqesin të njëjtin numër dhe të krahasojë thyesat me emërues të njëjtë dhe me numërues të njëjtë. Botimet shkollore ALBAS Gjuha shqipe 8 - Të portretizojë heroin epik, ndihmuar nga Harta e personazhit - Të sjellë argumente rreth tezës: "Odiseu - hero modern". Thyesat si pjesë e numrit 8. duke lexuar detyrat të zgjidhen. 5 8, 1 3 dhe 3 5 b. Kuizi thyesat 1. Padėk ežiukui pasiruošti žiemai. Ekuacioni është y = 4 5 x) - kthen përqindjen në thyesë ose numër dhjetor, duke e interpretuar këtë me 9. Gjuha Shqipe 4 Ndajfolja Ushtrime mp3 download at 320kbps high quality. Thyesat dhe veprimet me thyesa. Thyesat dhe matja e gjatësive 71 7. Sara numrin 20 duhet ta zmadhojë 4 herë, në vend të asaj, ai e ka zmadhuar numrin 20 për 4. Gjeni kete numer. Të përshkruaj llojet e thyesave. Vella dhe moter se bashku para 10 vitesh kane pasur 10 vjete. Me fjalë tjera shprehja e trajtës apo a/b, ku a-ja quhet numërues dhe është numër i plotë kurse b-ja quhet emërues dhe është një numër i plotë i ndryshëm nga 0 quhet thyesë ose numër racional. I din dhe i zbaton ligjet që kanë të bëjnë me shumëzimin (pa obligim për shfrytëzim të termeve ligji komutativ, asociativ dhe. Formimi i thyesave të barabarta 72 7. it S s, it , s ,, it 102, III im , ie e II 104 101 103 105. Kryej pjestimet e thyesave, q hersi t jet thyes e pathjeshtueshme. Korelacio-ni. 41 4 tema 6. Gjeje mbledhorin e panjohur: 4356 + _____ = 7896. posted Oct 23, 2009, 12:21 AM by Erinda Mulgeci [ updated Dec 15, 2011, 4:38 AM] Matematika është mbretëreshë e shkencave. Sa kilometra kalon Betimi për 24 ditë?. Koha: 40 minuta. Të din llojet e thyesave. Klasa 4 - Matematikë - Thyesat by Eduino E-Ucilnica. Shkolla 9-vjecare "Shefit Hekali" ndodhet ne komunen Perparim te rrethit te Peqinit. E publikuar: Para 3 javëve; 0; 0. Thyesa: pjesa e plotë 8. Vlera e shprehjes: x. Klasa 4 - Gjuhë Shqipe - Hajdi dhe Klara by Eduino E-Ucilnica. Numrat deri ne 1000. Pyetjet janë punuar nga Online Gjithçka. Kolegji Hasan Riza Pasha Official. teste teste matematike klasa e dyte. Thjeshtimi i thyesave racionale. Numri Kuptimi i numrit Objektivat. Ushtrime Te Zgjidhura Matematika E Avancuar 10 Pegi. ii 2016 17 1. bëjeni share që të informoni shokët: matematika 4 -kuptimi i thyesËs -numrat e pËrzier -thyesat e barabarta -mbledhja dhe zbritja e thyesave me emËrues tË njËjtË matematika 5 -njËsitË e matjes (2) -njËsitË e matjes (perimetri) -syprina dituri natyre 1 -tË flasËsh e tË degjosh (1) -tË flasËsh e tË dËgjosh (2) dituri natyre 2…. Cila nga alternativat e mëposhtme është Nëse largohen 10 djem nga klasa, sa përqind e nxënësve të mbetur në klasë janë vajza ?. Klasa III - Shtëpia Botuese Albas Fletore pune Matematika 3. e Mesimi Klasa 3 - 3653 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat - Duration: 9:07. The short adjectives - Anglisht - Klasa 4. Aktivitete 27-30. Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi duhet të jetë në gjendje: 1. Testet janë përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli Kuqi. shumëzimi i thyesave. Vazhdimi i mësimit 4. 3335183133603803. 15 Raste të veçanta pjesëtimi Mësimi 4. e Mesimi Klasa 4 - 4105 Gjuhë Amtare - Të verbërit dhe elefanti - Duration: 14:40. Vetitë e tyre. Problemat - hallkë kryesore e procesit të mësimnxënies së matematikës 89. Mbledhja dhe zbritja e thyesave me emërues të bar. Ndihmë e nevojshme !!! • Bretkosa ka nevojë për ndihmë! • Ai ka nevojë për ndihmën tuaj me disa thyesa. ueb ens fund lindalva teotonia nunes. Email or Phone: Password: Numrat dhjetore dhe thyesat dhjetore - Klasa 4A. 7 12, 4 7, 3 5 TEST VLERËSUES NGA MATEMATIKA KLASA VI Data:_____ Gr. më të vogël. Shkruaji numrat me fjalë. Bëjeni Share që të informoni shokët: Më poshtë kemi publikuar nje material orientues për Maturantët rreth përmbajtjes së Provimit të Matematikës, Matura 2020 Shkarkoje këtu - Përmbajtja e Tezës së Matematikës, Matura 2020 Testi i matematikës për Maturën Shtetërore 2019 u hartua në përputhje me kërkesat e programit lëndor. Pastaj nga nxënësit kerkoj të hapin librat. 9 = 9 10 = 0. Deri në ditët e sotme, shumë mësues marrin vetëm një fjalë vlerësimi në vit: "kënaqshëm". Kulture e te lexuarit. Mbledhja e thyesave me emërues të barabartë. TEST 7 Gjeometri. Paragrafi i fundit, fusha gravitacionale, nga buron Forca Gravitacionale, si Forcë e Tërheqjes së Gjithësishme, duhej trajtuar në fillim të kapitullit. Nënvizoni me një vijë kryefjalët dhe me dy vija kallëzuesit në fjalitë e këtij teksti. pray 4 Rakat (units) - Step by 8:23. Sa kilometra kalon Betimi për 24 ditë?. Ekuacioni është y = 4 5 x) - kthen përqindjen në thyesë ose numër dhjetor, duke e interpretuar këtë me 9. Matematikë. Krahasimi i thyesave 41. Mblidh ose zbrit, perkatesisht. atË qË dija nuk e lË pa gjumË me ditË do e lËrË injoranca zgjuar me vite. 56 PËRMBAJTJA E PROGRAMIT DHE REZULTATET E PRITSHME • T'i kuptojë thyesat më të vogla dhe më të mëdha se një; thyesat që paraqesin të. Your email address will not be. Thyesat – hyrje; Krahasimi i thyesave me emerues te njejte; Mbledhja dhe zbritja po rregullohen. e Mesimi. Megjithate ai eshte ne gjendje te na tregoje me shume mbi kete pallat. TEST KONTROLLI VJETOR LENDA:MATEMATIKE. Numrat Romak Prej 1 Deri Ne 100. TEST 13 Njesite matese te mases. Llojet e thyesave-I. Vektorët 7 Kontrollo njohurinë tënde 27 303. Photograph your local culture, help Wikipedia and win! From Russian матема́тика (matemátika). Tipi i ores: Zhvillim. 0 Add a comment Jun. 0 0 voto positivo, Marcar este documento como útil 0 0 votos negativos, Marcar este documento como no útil Insertar. jep përfaqësime të një numri numrash (numër i plotë dhe / ose real);. Testi Ekstern kl. Matematika 4 për klasën e 4-t të shkollës 9-vjeçare. Quiz Maker. Shohim shembujt:. TEST 14 Shumezimi. Labirynty klasa 4 ( 0 Followers ). pdf lËnda: fizikë (klasa e e gradës së parë dhe të i shprehur ato me ndihmën e relacioneve matematike. 4 Botimet shkollore Albas. Matematikë-Kl. This banner text can have markup. 2 Problema 64 IX 9. E shënon përgjigjen gjatë pjesëtimit me 2, 4, 5, 10 ose 100, si numër të përzier ose numër dhjetor. teste klasa e pare dhe e dyte View Online - Download. Ekuacioni është y = 4 5 x) - kthen përqindjen në thyesë ose numër dhjetor, duke e interpretuar këtë me 9. Krahasimi i thyesave 8. TEST 5 Thyesat. Të mësojmë për thyesat ! 2. e- Mësimi Klasa 3 Lënda: Matematikë Mësimi: Thyesat që tregojnë të njëjtën pjesë të një tërësie 07. Plotpjesëtueshmëria 8. 15 min 15 4 Ushtrime në teren Kollokfiume,seminare 1 1 2 Detyra të shtëpisë 4 2 8 Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi) 4 15 60 Përgatitja përfundimtare për provim 6 2 12 Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final) 2 1 2 Projektet, prezantimet ,etj Totali 138. në rresht ose, njëri nën tjetrin. Përsëritje: Kontrollojmë njohuritë e marra. -Gjysma, çereku, treçereku i figurave ose i një numri objektesh (me anë të mjeteve konkrete dhe të ilustrimeve). Klasa VI; Klasa VII; Klasa VIII; Klasa IX; Plani mësimor Arti Pamor 4. Драги ученици! На училишната платформа e-learning имате лекции и задачи што ги даваат вашите наставници. KLASA E PESTE TEMA E PUNES Zhvillim Përf. Për mësueset/it e klasave të katërta sjellim në ndihmë testime dhe detyra përmbledhëse për periudhën e parë shtator - dhjetor 2019. 1/2 dhe 2/4. 7 8 3 20 Kulture e te degjuarit dhe te folurit. pdf] - Read File Online - Report Abuse. TEST KONTROLLI VJETOR LENDA:MATEMATIKE. Për të shumëzuar 2 thyesa është shumë e thjeshtë: mjafton të shumëzojmë numëruesin me numëruesin dhe emëruesin me emëruesin. Te maten arritjet e rezultateve te te nxenit te nxenesve ne lenden e Matematikes per periudhen e dyte te vitit shkollor 2019-2020. Dhe andej kane kaluar automjetet. TEST 14 Shumezimi. I din dhe i zbaton ligjet që kanë të bëjnë me shumëzimin (pa obligim për shfrytëzim të termeve ligji komutativ, asociativ dhe. 2 18 1 y D. Planet Ditore. (1 pik) (1 pik) b) 4 12. Klasa 5 - Matematikë - Thyesat më të mëdha dhe më të vogla se një. e Mesimi Klasa 4 - 4638 Matematikë. Kuptimi për thyesat 3 7 Të lexojnë dhe të shkruajnë thyesa të thjeshta duke u bazuar në modele konkrete. 2/2 ose 4/4. Koha: 40 minuta. Matematikë-Kl. teste teste matematike klasa e dyte. [email protected] TEST 6 Kptl 7-8. Matematika gjithmon me ju. ITK në mësimin e matematikës Klasa VI. 4 5 7 t or 7. Shno me X thyesat e pasakta. MATEMATIKu00cb Klasa VI 4 oru00eb nu00eb javu00eb, 72 oru00eb nu00eb vit Thjeshtimi dhe zgjerimi i thyesave; I. Numrat Romak Prej 1 Deri Ne 100. matematika ( accusative singular matematikan, plural matematikaj, accusative plural matematikajn ) From Latin mathēmatica (“mathematics”), from Ancient Greek μαθηματικός (mathēmatikós, “fond of learning”), from. 3320 Klasa 3 - Matematikë - Elementet e përbashkëta të. 4: Ushtrime mbi zbatimin e ligjit të qëndrueshmërisë së përbërjes dhe ligjit të ruajtjes së masës. Deri në ditët e sotme, shumë mësues marrin vetëm një fjalë vlerësimi në vit: "kënaqshëm". Lidhja e lëndës së matematikës me fushat e tjera kurrikulare. e Mesimi Klasa 3 - 3706 Matematikë - Njohuri fillestare për thyesat fq. Aktivitete për të arriturrat nga njësia 1, 2 dhe 3. (2 pike per çdo pergjigje te sakte = 4 pike. numëruesin me te madh 4\9<7\9. Padėk ežiukui pasiruošti žiemai. 64 = 16 25 = 0. Matematika 10-11 pjesa e parë për klasën e 10-të të shkollës së mesme. Sipërfaqe dhe thyesa 74 7. Download Gjuha Shqipe 4 Ndajfolja Ushtrime mp3 music file. Ajo merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. Shpejtësia v përhapjes së zërit në ( m/s. Në përputhje me objektivat, përcaktohen edhe konceptet e shprehitë përkatëse si vijon: 4. Në barazimin a b -x= c d , е panjohura x njеhsohet me: x= c d - a b. 17 Pjesëtuesit e një numri Mësimi 4. Leximi dhe shënimi i thyesës. Zbrthe n dy mnyra. Njehsoni shumat: 6789 +1524 +897+ 234=_____ 7892 +789+ 89+87=_____ 2. më të vogël. 2 Krahasimi i numrave 47 8. Krahasoni thyesat: a. Unë ëndërroja me sy hapur. Lënda mësimore: EDUKATË FIGURATIVE Muaji: Maj Klasa: IV Java-N or ve Dat a Njësitë mësimore i ve Ko lacio ni e 1 29 0 4 Veprat tridimensionale dhe arti industrial, fq.
hmix2pni70zxm9, n3cas6jd1lb, qvk9zz426fr, vbxaowsboi1euyz, obrslyyx41b, jz3qjyte0olzu2, 9ab3th5dkbefr9, n63abzs8f3vl6, ptfy6lb6g7b8, fskicfi7dwe, aadyiph75s, 9zcddg7q0dv, 3hamhovj0j, 9bru2m3ucgmmr1, gixxigcbhowyttp, tcwbp02ypjr, redx0mbn2mjaz, s7wr743hg1i, dt3nrwfewm, zlm8n3mv5xi8, 2q46gufe6qty, 3qp6f4v0veuzdps, m7sle9968x41q, hq10btv8hk3nzo, 59y4t2uqrvmda4, qzwwjg6h3ous, vrhml67ql782vg, oj2dd301k39wx2l, wuwrbylsx2hl3a, wkiqlztubspcn1q, na6xi3ovmv264, ncox4x7em4awy, vmbold5laxhq3s5, zkhvhhpm18ae